Visagino kūrybos namų pedagogų kolektyvas – tai bendraminčių grupė, ugdanti jaunus talentus,  perteikianti vaikams ir jaunimui savo žinias bei įgūdžius. Mūsų absolventų, stojančių  į aukštąsias  mokymo įstaigas, rezultatai byloja apie  mokytojų profesionalumą ir aukštą kvalifikaciją.

Visagino kūrybos namai (anksčiau Visagino vaikų kūrybos namai) buvo įsteigti 1993 m. birželio 1 d.

Visagino mieste  atsirado papildomojo ugdymo paslaugų teikimo vaikams būtinybė. Nes veikiantys tuo metu žinybiniai vaikų klubai  dirbo nepritaikytose patalpose, negalėjo priimti visų norinčiųjų. Todėl užsidarančio vaikų darželio pastatą nusprendė perduoti vaikų bei moksleivių papildomajam ugdymui.  Iš pradžių VVKN buvo Ignalinos savivaldybės Švietimo skyriaus padaliniu, o 1994 m. sausio 1 d.   buvo suteiktas juridinis statusas.

Pirmaisiais mokslo metais (19931994) pradėjo veikti 14 būrelių, buvo priimta 375 vaikai, kurie  norėjo turiningai leisti  laisvalaikį,  įgyti naujų žinių ir įgūdžių.

20092010 mokslo metais vaikams buvo pasiūlyta 48 įvairios veiklos būreliai ir priimta 1228 ugdytiniai. Iš viso per 15 įstaigos darbo metų Vaikų kūrybos namuose  veikė daugiau kaip 150 būrelių, klubų, kursų, kuriuose užsiiminėjo apie 19 tūkstančių ugdytinių!

Bėgant metams buvo plėtojami kūrybiniai ir partnerystės ryšiai su Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Olandijos, Švedijos, Portugalijos, Vokietijos, Bulgarijos panašaus  profilio ugdymo įstaigomis.

Kūrybos namai nuo įsikūrimo pradžios kasmet  organizuoja vaikų vasaros poilsį, kur  jaunieji visaginiečiai gali turiningai ir sveikai ilsėtis, įgyti naujų kompetencijų kūrybinėse laboratorijose bei meistriškumo klasėse.

Šios papildomojo ugdymo įstaigos pagrindinis tikslas buvo  vaikų ir jaunimo užimtumas popamokiniu metu. Vėliau atsirado kitas tikslas – neformalusis švietimas. Abi šios kryptys yra vystomos ir integruojamos.

Įvairių būrelių, studijų, klubų, laboratorijų  veikla padeda spręsti Visagino vaikų ir jaunimo užimtumo problemas. Vėliau buvo įkurta Vaikų kūrybos namų Meno mokykla, kurią baigę ugdytiniai gauna Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus pažymėjimus.

Nuo 1998 m. Kūrybos namai sėkmingai įgyvendina projektus, gauna papildomą finansavimą, atnaujina materialinę-techninę bazę. Per šį laikotarpį įstaiga pateikė daugiau kaip 100 paraiškų, daugiau kaip pusė – 56 projektai – buvo  sėkmingi. Papildomas finansavimas projektams įgyvendinti buvo gautas iš Visagino savivaldybės, respublikinių ir tarptautinių fondų ir organizacijų. Projektai buvo įvairių krypčių: vasaros stovyklų bei kultūrinių renginių organizavimas, socialinių bei ekologinių klausimų sprendimas, Kūrybos namų patalpų rekonstrukcija. Bendra lėšų suma, gauta  nuo 1998 m. iki 2007 m. projektams įgyvendinti, yra  daugiau kaip 3 milijonai 700 tūkstančių litų.

Renginių kalendorius

Spalis 2021
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200
Tamo