LATLIT logo LIT full RGB3

Tarptautinis projektas „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“
(„Healthy life – first steps in creating happy future“)
(Healthylife)
kodas Nr. LLI-329

Visagino kūrybos namai kartu su partneriu iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programos projektą „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Healthy life first steps in creating happy future (Healthylife) kodas Nr. LLI-329).

Projekto pradžia – 2018 m. balandžio 01 d.
Projekto pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.
Projekto biudžetas – 720 069,24 Euro, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 612 058,85 Euro, iš jų Visagino kūrybos namų biudžetas – 348 924.20 Euro, iš kurio 26 169,31 euro – Visagino savivaldybės administracijos kofinansavimas.
Projekto bendras tikslas pagerinti socialinės, sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas socialinės įtraukties priemones Dagdos ir Visagino regionuose. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurtos ir įgyvendintos naujos socialinės įtraukties priemonės, skirtos socialinei nelygybei mažinti. Rizikos grupės jaunuoliai ir neįgalieji įgis sveikos gyvensenos, ekologinių žinių.
Siekiant nustatyti rizikos grupės vaikų ir jaunimo žinių lygį sveikos gyvensenos ir ekologijos srityse, projekto partneriai kartu atliks tyrimą Sveikas gyvenimas. Bus surinkta informaciją 8 naujų neformalaus švietimo programų kūrimui lietuvių ir latvių kalbomis: „Ekologija“, Blogi įpročiai, Sveika mityba, Aktyvus gyvenimas. Vėliau 32 jaunuoliai iš tikslinės grupės dalyvaus 7 mėnesių bandomajame sukurtų programų testavime.
Taip pat partneriai kartu organizuos keletą edukacinių renginių: dvi vasaros stovyklas, tarptautines sporto varžybas ir „Master chef“ konkursą jaunimui.
Visagine bus rekonstruotos švietimui skirtos patalpos, kuriose bus sukurtos patogios sąlygos švietimo ir su darbo paieška susijusioms veikloms, skirtoms jauniems žmonėms, vaikams ir jauniems žmonėms su negalia.
Sėkmingas projekto įgyvendinimas žymiai pagerins socialinę infrastruktūrą Dagdoje ir Visagine bei sukurs palankias sąlygas tikslinės grupės veiklai. Numatoma, kad daugiau nei 800 žmonių per metus galės naudotis patobulinta infrastruktūra Dagdoje ir Visagine, o 60 vaikų ir jaunų žmonių kasmet įgis naujų įgūdžių naujų neformaliųjų švietimo programų metu. Tarptautinės sporto žaidynės Dagdoje ir konkursas Master Chef Visagine taps kasmetiniais renginiais ir kiekvienais metais pritrauks daugiau nei 140 dalyvių.
Projektas yra svarbus norint gerinti Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padėti jiems kuo geriau socializuotis, skatinti juos užsiimti edukacinę veiklą bei draugauti, bendrauti ir dalintis patirtimi su kitų šalių atstovais.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

logo reforb bendras

Tarptautinis projektas
„Pasiruošęs verslui!“
„Ready for Business / ReforB“

Visagino kūrybos namai kartu su pagrindiniu partneriu iš Latvijos Respublikos Jelgavos savivaldybės Latvijos žemės ūkio universitetu ir kitais Lietuvos ir Latvijos partneriais pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Pasiruošęs verslui! / ReforB“ („Ready for Business“, kodas Nr. LLI-143). 2014–2020 m. m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto pradžia – 2017 gegužės 1 d.
Projekto pabaiga – 2019 balandžio 30 d.

Visagino kūrybos namų projekto biudžetas – 57 132 €, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 48 562 €, Visagino savivaldybės kofinansavimas – 8 570 €.
Bendras projekto tikslas yra palengvinti verslumo tvarų vystymąsi pasienio regione per inovatyvių verslumo paramos sprendimų ir įrankių rinkinį. Partneriai kurs ir organizuos „Simuliacinius žaidimus“, imituojančius realaus gyvenimo situacijas, su kuriomis susiduria dauguma naujai įsteigtų įmonių. Bus organizuojami „Be involved“ seminarai, sukurti pagal interaktyvią „Pasisemk įkvėpimo Padėk Pasidalink – Išanalizuok“ koncepciją. Taip pat bus įdiegtas IKT verslo stimuliatorius, imituojantis verslo pradžia ir plėtros procesus.
Projekto tikslinė grupė yra studentai ir abiturientai, jauni žmonės, turintys verslo idėją ir / arba norintys pradėti savo verslą bei naujų įmonių steigėjai.
Projektas peržengia esamas praktikas ir yra naujas bei originalus, kalbant apie jo integruotą požiūrį, kuris apima keletą elementų: a) žaidimais grindžiamo neformaliojo mokymosi principai, b) verslo sričių pagrindiniai principai, c) esamų verslininkų patirtis, d) verslo situacija realiame gyvenime. Toks sprendimų formatas leidžia pažvelgti į verslumą įvairiais aspektais, todėl teikia visapusišką supratimą apie verslą.

Tikimasi, kad projektas atgaivins verslumo aplinką, skatins naujų įmonių ir darbo vietų kūrimą, taip sumažinant nedarbą ir skatinant ekonominę regionų plėtrą.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Tatjana Kuraš, tatjana.kuras@vkn.lt. Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu. Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

PROJEKTO EIGA

Renginių kalendorius

Spalis 2021
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200
Tamo