Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

Amžius: nuo 8 metų Kaina: 9 Eur/mėn.

severina1

ilginiene1

 

Klasės vadovės:

Galina Severina,
informacinės technologijos vyresnioji mokytoja 

Kontaktai: 8 615 72884

Galina Severina yra baigusi Briansko valstybinę inžinerinę-technologinę akademiją (1987 m.) bei Maskvos valstybinė industrinį universitetą (1999 m.). 2013 m. mokytoja įgyjo informacinių technologijų vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

G. Severina gerbia ugdytinių poreikius, visada pasiruošusi suteikti reikiamą pagalbą, atsakyti į visus mokinių klausimus. Generuoja idėjas naujausių technologijų srityje, turi įgūdžius tikslingai jomis naudotis. Vasaros socializacijos projektų aktyvi organizatorė.

  

Julija Ilginienė,
papildomojo ugdymo dailės vyresnioji mokytoja 

Kontaktai:  8 657 86912 

Julija Ilginienė (arba Julija Jurevna, kaip ją vadina mokiniai ir jų tėveliai) jau daugiau nei 35 metus dirba su vaikais ir jaunimu. 1986 metais mokytoja įgyjo aukštajį išsilavinimą ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos srityje, o 2007 m. – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Pedagogė myli savo darbą ir vaikus, kurie ateina tikėdamiesi susidraugauti su moliu bei išmokti piešti. Save mokytoja apibūdina kaip draugišką ir kūrybingą asmenybę.

Užsiėmimai vyks: Vilties g. 16, kompiuterių klasėje.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Grafinis dizainas – tai labai plati veiklos sritis apimanti tematinių kompozicijų ir plakatų, reklamos, iliustracijų ir pakuočių gamybą, firminių stilių, fonų telefonams ir planšetiniams kompiuteriams kūrimą bei animacijos ir video medžiagos apdorojimą. Šiandien ši disciplina yra tapusi viena iš pagrindinių komunikacijos priemonių. Specialios grafinio dizaino programos darbui su spalvomis, formomis ir grafine kompozicija leidžia greitai išmokti apdoroti vaizdus ir paveikslėlius. Svarbiausi siūlomų kursų elementai – tai tipografika ir įvairių kompiuterinių grafikos programų įsisavinimas.

Pradinis ugdymas:

• Parengiamoji klasė (6–7 m.).

Skatinkite vaikus piešti – tai gali nulemti jų ateitį. Norintys lankyti studiją vaikai kviečiami į pamokas, kuriose jie bus iš karto įtraukiami į užsiėmimus, bandys piešti pieštuku ir planšete, darys žaisliukus iš molio, atvirukus. Čia bus atsiskleisti visi vaiko talentai!

• Parengiamoji klasė (8–10 m.).

Kursas skirtas moksleiviams, norintiems susipažinti su kompiuteriu, jo programomis, savarankiškai kurti vaikiškus animacinius filmukus. Dėstomas kursas apima vaizdų apdorojimo bei piešimo programas. Pamokų metu kuriami piešinių bei nuotraukų albumai.

Pagrindinis mokymas:

• 1 kl. (12–14 m.).

Vaikai, matantys savo ateitį reklamos bei dizaino sferoje, kviečiami užsirašyti į 1-ąją meno mokyklos kompiuterinio dizaino klasę. Mūsų mokiniai kasmet tampa tarptautinių bei nacionalinių konkursų laureatais.

• 3 kl. (nuo 15 m.).

Mokytojos G. Severina ir J. Ilginienė kviečia vyresniųjų klasių mokinius ir meno mokyklos alumnus mokytis specialiuose grafinio dizaino ir kompiuterinės grafikos kursuose.

  
rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Kolektyvo akimirkos

 
rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Tvarkaraštis

Pradinis ugdymas (3R)

Antradienis

Ketvirtadienis

13.55-15.00 val.

13.15-15.00 val.

Grafinis dizainas

Multimedijos technologijos

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  G. Severina

Pagrindinis ugdymas (1K)

Pirmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

15.00-16.20 val.

15.35-16.20 val.

15.00-16.15 val.

15.00-16.05 val.

Grafinis dizainas

Grafikos dizainas

Grafinis dizainas

Multimedijos technologijos

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  J. Ilginienė

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  G. Severina

Pagrindinis ugdymas (1Č)

Pirmadienis

Trečiadienis

Penktadienis

17.15-18.45

14.00-15.35 val.

17.15-18.45 val.

Multimedijos technologijos

Grafinis dizainas

Grafinis dizainas

Siuvimo studija (Vilties g. 16) A. Subbotina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) A.Subbotina

Pagrindinis ugdymas (2K)

Pirmadienis

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

16.20-17.50 val.

16.20-17.50 val.

16.15-17.30 val.

16.05-17.10 val.

Grafinis dizainas

Grafikos dizainas

Grafinis dizainas

Multimedijos technologijos

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  J. Ilginienė

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Pagrindinis ugdymas (3K)

Pirmadienis

Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis 

17.50-19.10 val.

17.50-19.10 val.

15.35-16.30 val.

17.10-18.15 val. 

Grafinis dizainas

Grafikos dizainas

Grafinis dizainas

Multimedijos technologijos

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  J. Ilginienė

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Pagrindinis ugdymas (4K)

Pirmadienis

Antradienis

 

Trečiadienis

Trečiadienis

19.10-20.15 val.

18.35-19.40 val.

 

16.50-18.20 val.

18.20-19.50 val.

Multimedijos technologijos

Grafinis dizainas, grafinio

dizaino teorija ir istorija

Grafikos dizainas

Grafinis dizainas

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

 

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  J. Ilginienė

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Pagrindinis ugdymas (4Č)

Antradienis

 

Trečiadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

17.30-18.35 val.

 

16.50-18.20 val.

18.20-19.50 val. 

18.15-19.20 val.

Grafinis dizainas, grafinio

dizaino teorija ir istorija 

Grafinis dizainas

Grafikos dizainas

Multimedijos technologijos

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

 

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16)  J. Ilginienė

Kompiuterinė klasė (Vilties g. 16) G. Severina

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black
Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?
  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200