V VKN gyvenimas

 

bileto grazinimasInformuojame, kad VKN šiuolaikinio šokio studijos „Energy“ jubiliejinis koncertas nukeliamas nenumatytam laikui. Lėšų už bilietus grąžinimas vyks nuo 2020 m. liepos 7 d. iki rugpjūčio 30 d. (vėliau lėšos nebus grąžinamos), Visagino kūrybos namuose (Vilties g. 16).
Prašome pas budinčiąją užpildyti prašymą, kuriama reikalinga nurodyti vardą, pavardę ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį. 
Daugiau informacijos telefonu: 8 386 61431
Administracija.

MM logoVisagino kūrybos namų Meno mokykla buvo įkurta 1998 metais, ji sujungė tris veiklos kryptis: vaizduojamąjį meną, choreografiją ir teatrą.

Meninis išsilavinimas ir estetinis auklėjimas suteikia galimybę įgyti vaizduojamojo ir scenos meno žinių ir gebėjimų, susipažinti su praeities ir dabarties meno paveldu, formuoti bei vystyti kūrybinius gebėjimus, meninius interesus ir poreikius.

Meno mokykloje sudarytos palankiausios sąlygos meniniam  bei estetiniam ugdymui.

Pedagogai – profesionalai dirba pagal individualias programas ir metodikas, ieško naujų darbo metodų ir sieja jas su inovatyviomis ir mokykloje parengtomis metodikomis.

Talentingi, darbui su vaikais pasišventę Meno mokyklos pedagogai moko juos stebėti aplinkinio pasaulio grožį, vysto intelektą, loginį mastymą, žingeidumą ir suteikia profesionalias žinias, o svarbiausia – suteikia galimybę vaikui vystytis dvasiškai.

Per visus mokymo mokykloje metus mokiniai pasiekia aukštų rezultatų ir tampa  rengininių ir tarptautinių konkursų dalyviais bei prizininkais. Dauguma ugdytinių, gavę Meno mokyklos baigimo pažymėjimą, savo gyvenimą sieja su menu, tęsia mokymąsi aukštosiose mokyklose.

Meno mokyklos veikloje yra daug planų ir idėjų: įdomios parodos, spektakliai, projektai. Svarbiausia – išmokyti vaikus priimti grožį, pajusti kūrybos vertę. Ir tegul paveiksluose, šokiuose, vaidmenyse spindi nepaprasta gėrio, tyrumo ir grožio šviesa!

Meno mokyklos statistinė informacija:

 • kasmet mokosi apie 280 ugdytinių;
 • dirba 13 kvalifikuotų mokytojų;
 • vykdoma 10 ugdymo programų;
 • per 17 metų Meno mokyklą baigė 490 absolventų.

Meno mokyklos pagrindinės stiprybės:

 • mokytojų veiklos paskirstytos atsižvelgiant į jų asmenines savybes, patirtį, kvalifikaciją ir kompetenciją;
 • sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams ir edukaciniams  poreikiams tenkinti;
 • taikomos įvairios mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės;
 • teigiami partnerystės ryšiai tarp visų bendruomenės grandžių (projektų įgyvendinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir t. t.);
 • klasių veiklos kryptys atitinka VKN veiklos programos tikslus ir uždavinius.

Meno mokyklos tobulinimo siekiai:

 • Pagrindinės ugdymo programos įgyvendinimo stiprinimas;
 • vertinimo sistemos tobulinimas;
 • tolesnis ugdymo proceso modernizavimas;
 • tėvų informavimo sistemos efektyvinimas;
 • partnerystės ryšių plėtra;
 • kultūringo elgesio įgūdžių, tolerancijos ir pagarbos ugdymas tarp mokinių.

Meno mokyklos tradicijos, renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė.  Nauji mokslo metai pradedami tradiciniu  iškilmingu minėjimu;
 • renginiai, skirti valstybinėms ir kalendorinėms šventėms minėti;
 • pažintinės, edukacinės programos;
 • ugdytinių ataskaitinė veikla: parodos, koncertai, spektakliai;
 • išleistuvių vakaras;
 • socializacijos programų įgyvendinimas,
 • vasaros kūrybinės dirbtuvės;
 • VKN interjero kūrimas – tematinės parodos.

meno mokykla (2011)

Renginių kalendorius

Liepa 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200
Tamo