Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

MM logoVisagino kūrybos namų Meno mokykla buvo įkurta 1998 metais, ji sujungė tris veiklos kryptis: vaizduojamąjį meną, choreografiją ir teatrą.

Meninis išsilavinimas ir estetinis auklėjimas suteikia galimybę įgyti vaizduojamojo ir scenos meno žinių ir gebėjimų, susipažinti su praeities ir dabarties meno paveldu, formuoti bei vystyti kūrybinius gebėjimus, meninius interesus ir poreikius.

Meno mokykloje sudarytos palankiausios sąlygos meniniam  bei estetiniam ugdymui.

Pedagogai – profesionalai dirba pagal individualias programas ir metodikas, ieško naujų darbo metodų ir sieja jas su inovatyviomis ir mokykloje parengtomis metodikomis.

Talentingi, darbui su vaikais pasišventę Meno mokyklos pedagogai moko juos stebėti aplinkinio pasaulio grožį, vysto intelektą, loginį mastymą, žingeidumą ir suteikia profesionalias žinias, o svarbiausia – suteikia galimybę vaikui vystytis dvasiškai.

Per visus mokymo mokykloje metus mokiniai pasiekia aukštų rezultatų ir tampa  rengininių ir tarptautinių konkursų dalyviais bei prizininkais. Dauguma ugdytinių, gavę Meno mokyklos baigimo pažymėjimą, savo gyvenimą sieja su menu, tęsia mokymąsi aukštosiose mokyklose.

Meno mokyklos veikloje yra daug planų ir idėjų: įdomios parodos, spektakliai, projektai. Svarbiausia – išmokyti vaikus priimti grožį, pajusti kūrybos vertę. Ir tegul paveiksluose, šokiuose, vaidmenyse spindi nepaprasta gėrio, tyrumo ir grožio šviesa!

Meno mokyklos statistinė informacija:

 • kasmet mokosi apie 280 ugdytinių;
 • dirba 13 kvalifikuotų mokytojų;
 • vykdoma 10 ugdymo programų;
 • per 17 metų Meno mokyklą baigė 490 absolventų.

Meno mokyklos pagrindinės stiprybės:

 • mokytojų veiklos paskirstytos atsižvelgiant į jų asmenines savybes, patirtį, kvalifikaciją ir kompetenciją;
 • sudarytos sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams ir edukaciniams  poreikiams tenkinti;
 • taikomos įvairios mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės;
 • teigiami partnerystės ryšiai tarp visų bendruomenės grandžių (projektų įgyvendinimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir t. t.);
 • klasių veiklos kryptys atitinka VKN veiklos programos tikslus ir uždavinius.

Meno mokyklos tobulinimo siekiai:

 • Pagrindinės ugdymo programos įgyvendinimo stiprinimas;
 • vertinimo sistemos tobulinimas;
 • tolesnis ugdymo proceso modernizavimas;
 • tėvų informavimo sistemos efektyvinimas;
 • partnerystės ryšių plėtra;
 • kultūringo elgesio įgūdžių, tolerancijos ir pagarbos ugdymas tarp mokinių.

Meno mokyklos tradicijos, renginiai:

 • Rugsėjo 1-osios šventė.  Nauji mokslo metai pradedami tradiciniu  iškilmingu minėjimu;
 • renginiai, skirti valstybinėms ir kalendorinėms šventėms minėti;
 • pažintinės, edukacinės programos;
 • ugdytinių ataskaitinė veikla: parodos, koncertai, spektakliai;
 • išleistuvių vakaras;
 • socializacijos programų įgyvendinimas,
 • vasaros kūrybinės dirbtuvės;
 • VKN interjero kūrimas – tematinės parodos.

meno mokykla (2011)

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200