Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

 

Amžius: nuo 7 metų Kaina: 9 Eur/mėn.
  

Klasės vadovė: mokytoja Tatjana Kovaliova

Kontaktai: 8 647 43287, tat.kovaliova2017@yandex.ru 

Užsiėmimai vyks:  Vilties g. 16, dizaino studijoje

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Programos tikslas – sudaryti sąlygas nuosekliam mokinių dailės raiškos gebėjimų tobulinimui išbandant įvairias dailės technikas ir technologijas.

grafikas bendro dizaino klasė

Bendro dizaino klasė tai ketverių metų studijų programa, kurios tikslas ugdyti bendro dizaino gebėjimus, kurti inovatyvius gaminius, aplinkos, erdvinius dizaino objektus; Mokiniai gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir kūrybiškai vykdyti projektinę veiklą bei pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus; dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais; analizuoti ir kritiškai vertinti vietinės ir tarptautinės aplinkos galimybes; dalyvauti kūrybinėse industrijose, socialinėse bei kultūrinėse dizaino iniciatyvose. Ugdymo programos metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su įvairiais socialiniais partneriais.

4 metų ugdymo programoje mokiniai bus supažindinti su tokiais dalykais kaip akademinis piešimas ir tapyba, kompozicijos, spalvotyros pagrindais, grafika, baldų, interjero ir produkto dizainu, kompiuterinės grafikos, o taip pat dailėtyros žiniomis. Ugdomų dalykų programoje bus taikomos architektūrinės grafikos, daiktinės aplinkos elementų, apšvietimo dizaino, meninės praktikos žinios. Žinių ir gebėjimų vertinimas bus vykdomas tarpinių ir galutinių peržiūrų metu. Meno mokyklos veiklą ir aktualią informaciją tėveliai bei patys vaikai galės stebėti uždaroje grupėje socialiniame tinkle (Facebook). Ugdymo procese bus taikomi aktyvūs mokymo metodai. Pamokos bus organizuojamos skirtingomis formomis: pamoka studijoje, pleneras, edukacinė programa, kūrybinė išvyka, meninė praktika.

Baigę bendro dizaino ugdymo programą, absolventai galės tęsti ugdymą pasirenkant kitą ugdymo programą meno mokykloje bei gaus papildomų balų pasirenkant meno krypties studijas aukštosiose mokyklose.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black  

Kolektyvo pasiekimai

Kristina Gedžiūnaitė. Studijuoja: Vilniaus dailės akademijoje Fotografiją ir multimediją. Karjeros pradžia: laisvai samdoma darbuotoja, fotografė.

Artūras Lavruvjanec. Studijuoja: Vilniaus dailės akademijoje, Grafinį dizainą.

Gabrielė Pranevičiūtė. Studijavo: Vilniaus dailės akademijoje, Metalo meną ir juvelyriką. Karjeros pradžia: Telšių dailės galerijos vedėja.

Kristina Tamašauskaitė. Studijuoja: Vilniaus dizaino kolegijoje. Interjero dizainą.

Kristina Leikaitė. Studijavo: Northumbria university JAV, Newcastle upon tyne, Media Production (režisūrą ir kinematografiją). Karjeros pradžia: vadybininkė, fotografė, laisvai samdoma darbuotoja, rašo scenarijus. Jos scenarijus gavo vieną iš trijų apdovanojimų universiteto festivalyje (iš 30).

Jekaterina Safronova. Studijuoja: Kensington and Chelsea College Londone, Art and Design (fotografiją) – 3 A level degree. Karjeros pradžia: laisvai samdoma darbuotoja.

Martinkėnaitė Ieva. Studijuoja: Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Vizualinę komunikaciją.

Gintarė Dapkutė. Studijuoja: Lietuvos edukologijos universitete, Dailės pedagogiką.

Ir kt.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Kolektyvo akimirkos

 

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Tvarkaraštis

Pradinis ugdymas (1-2 A)

Pirmadienis

Pirmadienis

Trečiadienis

14.00-14.45 val.

14.45-15.55 val.

14.00-15.55 val.

Piešimas

Tapyba

Erdvinė plastika

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Pagrindinis ugdymas (1 C)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis 

17.00-18.30 val. 

16.00-17.30 val.

17.00-18.30 val. 

Kompozicija, dizainas

Piešimas

Tapyba 

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T.Kovaliova  

Pagrindinis ugdymas (2-3 C)

Antradienis

Trečiadienis 

Ketvirtadienis

16.00-17.30 val.

17.00-18.30 val. 

16.00-17.30 val.

Piešimas

Tapyba 

Kompozicija, dizainas

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

Dizaino studija (Vilties g. 16) T. Kovaliova

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

 

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?
  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200