Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

Amžius: nuo 3 metų

Kaina: 6 Eur/mėn.

 

ciceniene1Ansamblio vadovė: Inga Cicėnienė, muzikos mokytoja metodininkė

Kontaktai: 8 611 50356, inga.sauliuke@gmail.com

Užsiėmimai vyks:   Vilties g. 16, folkloro studijoje

2005 m. Panevėžio kolegijoje I. Cicėnienė baigė muzikos pedagogikos-vadovavimo liaudies muzikos kolektyvams programą, 2007 m. – Šiaulių universitete baigė muzikos pedaogikos studijų programą ir įgijo bakalauro laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. Nepaisant to, mokytoja jau 23 metus dirba pedagoginį darbą ir yra atestuota muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.

I. Cicėnienė yra optimistiška ir kūrybinga asmenybė, visa širdimi atsiduodanti lietuvių kultūros saugojimui ir populiarinimui. Jos gyvenimo moto:

Gyvenimas – tai begalinis tobulėjimas. Laikyti save tobulu – reiškia pražūdyti save.  (F. Hebelis)                       

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Ateik pas mus į Kūrybos namus!

Susipažindami su unikaliu tautos kultūros paveldu, tradicijomis, seniausiomis liaudies meno formomis ugdysime edukacines kompetencijas: drauge dainuosime, šoksime smagius šokius, eisime ratelių, klausysimės autentiškų įrašų, mėgdžiosime, mokysimės groti ir improvizuoti ritminiais ir pučiamaisiais instrumentais. Ugdysime asmenines koncepcijas – nuteikdami vaiką kūrybinei veiklai, lavinsim vaizduotę ir vidinę laisvę. Ugdysime socialines kompetencijas – drauge skleisdami lietuvių liaudies kultūrinį paveldą visuomenei, dalyvaudami koncertuose, festivaliuose, mokysime vaikus ir jaunimą dirbti kolektyve.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Kolektyvo pasiekimai, tradiciniai renginiai

Kolektyvui „Radastėlė“ – jau 12 metųKolektyvas yra aktyvus įvairių renginių ir konkursų Visagine ir kituose Lietuvos miestuose dalyvis.

Kolektyvas kasmet dalyvauja miesto bei įstaigos organizuojamose kalendorinėse šventėse.

Dalyvauja Dainų šventėse, respublikiniame konkurse „Tramtatulis“ ir kituose nacionaliniuose konkursuose, kuriuose užima laureatų bei diplomantų gretas.

Kolektyvas kiekvienais metais dalyvauja dviejų dienų vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje Zarasuose Zalvynė“.

Kasmet koncertuoja Visagino kultūros centro organizuojamuose renginiuose: Užu vario vartelių“, Šv. Velykoms skirtuose renginiuose, festivaliuose „Sauliutė tekėjo“.

Kolektyvas koncertavo Vilniaus m., Alytaus m., Latvijos bei Baltarusijos šalių, Ignalinos ir Zarasų raj. organizuojamuose renginiuose.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Kolektyvo akimirkos

 mokiniai apsilankė pas savivaldybės administracijos direktorių Sergejų Mickevičių, kuris papasakojo jiems apie savivaldybės administracijos struktūrą ir veiklą, savo funkcijas bei kasdieninę darbotvarkę. Jaunuoliai drąsiai domėjosi konkrečiomis direktoriaus pareigomis, klausė, kas yra viešasis administravimas ir kuo jis skiriasi nuo administravimo kitose įmonėse, fotografavosi administracijos vadovo darbo vietoje. Atsisveikindamas direktorius įteikė jauniems svečiams saldžių dovanėlių bei tušinukų su savivaldybės atributika. ivaldybės merė Dalia Štraupaitė ekskursijos dalyviams taip pat įteikė dovanas - Visagino istoriko Algirdo Kavaliausko knygas „Vietos savivalda. 1975-2011“, o atsakydama į lankytojų klausimus papasakojo apie tai, kuo svajojo tapti vaikystėje, kokių savybių ir kompetencijų reikalauja savivaldybės vadovo darbas. Mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja taip pat supažindino jaunus svečius su savo veiklos sritimis ir funkcijomis bei paprašė moksleivių ant lapukų parašyti, ko jaunimui trūksta Visagine ir kaip jie asmeniškai galėtų prisidėti prie šių problemų sprendi

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Tvarkaraštis

 I grupė

Pirmadienis

Trečiadienis

17.30-19.00 val.

17.30-19.00 val.

Muzikos studija 1 (Vilties g. 16)

Muzikos studija 1 (Vilties g. 16)

I. Cicėnienė

I. Cicėnienė

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black
Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?
  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200