Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais ugdymo procesas kūrybos namuose derinamas su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis.

Mokslo metų trukmė – 37 savaitės, 185 dienos.

Mokslo metų pradžia 2019 rugsėjo 1 d.

Mokslo metų pabaiga* – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai dalinami į pusmečius:

I pusmetis: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.;

II pusmetis: nuo sausio 1 d. iki birželio 23 d.

VKN Mokinių atostogos derinamos prie bendrojo ugdymo mokyklų atostogų: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos   2020 m. balandžio 14 d.   2020 m. balandžio 17 d.  

Mokinių atostogų metu VKN nustatyta tvarka bus vykdomos įvairios socializacijos, prevencijos programos, įgyvendinami projektai, vykstama į konkursus, festivalius, turnyrus, dainų šventes ir pan. Informacija apie užimtumą mokinių atostogų metu bus teikiama papildomai.

*Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl 2019–2020 metų (ugdymo proceso) pradžios ir trukmės pagal neformaliojo švietimo programas Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo, bendrojo ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos tarnyboje nustatymo“ nustatyta 2019-2020 mokslo metų (ugdymo proceso) Visagino kūrybos namuose pradžia ir trukmė - nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

Amžius: 4-17 metų    Kaina: 6 Eur/mėn.
zinkeviciene1

Studijos vadovė: Elena Zinkevičienė, muzikos vyresnioji mokytoja

Kontaktai: 8 689 83945, eledomuza@gmail.com

Užsiėmimai vyks: Vilties g. 16 ir Sedulinos al. 49

Mokytoja E. Zinkevičienė savo pedagoginę darbo veiklą pradėjo 1988 metais.

1984-1988 m. – mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, kurioje įgijo choro dirigavimo specialybę, taip pat jai buvo suteiktos choro dirigento, muzikos mokytojo, solfedžio dėstytojo kvalifikacijos.

1996 m. įgijo muzikos vyresniosios mokytojos kvalifikacijos kategoriją.

2007 m. įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą (Vilniaus  pedagoginiame universitete), muzikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

Puikiai dainuojanti ir grojanti, E. Zinkevičienė sąmoningai suvokia kultūrą kaip kalbą, tradicijas, geba valdyti savo emocijas. Ji vertina kitų kolegų veiklą ir su jais bendradarbiauja.

 

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Mėgėjų dainavimo studija tai naujas kolektyvas, kuris pradėjo formuotis 2015 m. rugsėjo mėnesį. Kolektyvą lanko įvairaus amžiaus ugdytiniai. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę. Užsiėmimu metų ugdytiniai mokosi dainavimo, artistiškumo, pasitikėjimo savimi, bendravimo, ugdymo procese plečiamas balso diapazonas, supažindinama solfedžio subtilybėmis, lavinamas ritmo pojūtis, ugdomi vaikų muzikiniai gebėjimai, scenos judesiai, klausa, gebėjimas įsiminti muziką ir ją atkartoti. 2016 m. kolektyvas dalyvavo bendruosiuose VKN renginiuose: „Gyvenk pozityve“, „Naujieji metai“, „Vaikų gynimo diena“.

Mokymo metu naudojami demonstravimo, aiškinimo, individualaus ir grupinio mokymo bei kartojimo metodai.

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black  

Kolektyvo akimirkos

 
rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black

Tvarkaraštis

I grupė I pogrupis

Pirmadienis

Antradienis

14.45-15.30 val.

14.45-15.30 val.

L/darželis „Auksinis raktelis“

L/darželis „Auksinis raktelis“

E. Zinkevičienė

E. Zinkevičienė

I grupė II pogrupis

Pirmadienis

Antradienis

15.45-16.30 val.

15.45-16.30 val.

L/darželis „Auksinis raktelis“

L/darželis „Auksinis raktelis“

E. Zinkevičienė

 E. Zinkevičienė

II grupė I pogrupis

Antradienis

Trečiadienis

Penktadienis

16.45-18.30 val.

14.45-16.00 val.

14.45-15.45 val.

Muzikos studija 3 (Vilties g. 16)

Muzikos studija 3 (Vilties g. 16)

Muzikos studija 3 (Vlities g. 16)

E. Zinkevičienė

E. Zinkevičienė

E. Zinkevičienė

II grupė II pogrupis

Trečiadienis

Penktadienis

16.00-16.45 val.

15.45-16.45 val.

Muzikos studija 3 (Vlities g. 16)

Muzikos studija 3 (Vlities g. 16)

E. Zinkevičienė

E. Zinkevičienė

II grupė III pogrupis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

16.45-17.30 val.

16.30-17.30 val.

Muzikos studija 3 (Vlities g. 16)

Muzikos studija 3 (Vlities g. 16)

E. Zinkevičienė

E. Zinkevičienė

rutulys   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black   black
Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?
  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

Renginių kalendorius

Spalis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artėjantys renginiai

Nėra renginių

Mūsų partneriai

Visagino
savivaldybė11 bigVKC logo gera e1365283118701TTS logoirvpjh4330Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020
visaginietis.lt
ZinauViska logo 200